projektim-ndertim

INVESTIM

Investitor lider në fushën e ndërtimit. Investojmë në projektet bashkëkohore të bazuara në normat dhe standardet në fuqi

kompleksi-luledielli-2012-11-12-10-56

NDËRTIM

Ndërtojmë vizionet tuaja duke  krijuar realitetin. Teknologjia e përsosur dhe stafi profesional janë garantues për kualitetin e ndërtimit që ne ofrojmë.

sherbimet-mbikqyrje-3

MBIKQYRJE

Mbikqyrja realizohet nga stafi i përgatitur profesionalisht. Realizimi i objekteve sipas projektit kryesor dhe planit dinamik të ndërtimit të paraparë janë primare për ne.

keshilla-profesionale

KËSHILLA PROFESIONALE

Përvoja e gjatë në punë dhe njohuritë e zgjeruara në lëminë e projektimit dhe ndërtimit janë baza mbi të cilën ne ofrojmë këshillat profesionale.